Báo cáo

Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với cuộc gọi từ các số điện thoại này


Bài viết từ nguồn tổng hợp, bấm vào link để xem bài viết
https://soha.vn/cong-an-khuyen-cao-nguoi-dan-can-dac-biet-canh-giac-voi-cuoc-goi-tu-cac-so-dien-thoai-nay-20231003142108054.htm
Chia sẻ:

BÌNH LUẬN