Báo cáo

Chính sách quyền riêng tư

A. Giới thiệu

 1. Quyền riêng tư của khách truy cập website của chúng tôi rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ nó. Chính sách này giải thích những gì chúng tôi sẽ làm với thông tin cá nhân của bạn.
 2. Việc đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này khi bạn truy cập website của chúng tôi lần đầu sẽ cho phép chúng tôi sử dụng cookie mỗi khi bạn truy cập website của chúng tôi.

B. Thu thập thông tin cá nhân

Các loại thông tin cá nhân sau đây có thể được thu thập, lưu trữ và sử dụng:

 1. thông tin về máy tính của bạn bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành;
 2. thông tin về các lượt truy cập và sử dụng website này của bạn bao gồm nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập, lượt xem trang và đường dẫn điều hướng website;
 3. thông tin chẳng hạn như địa chỉ email mà bạn nhập khi đăng ký với website của chúng tôi;
 4. thông tin bạn nhập khi tạo một hồ sơ trên website của chúng tôi—ví dụ như tên, thông tin liên hệ;
 5. thông tin chẳng hạn như tên và địa chỉ email mà bạn nhập để thiết lập đăng ký nhận email và/hoặc bản tin của chúng tôi;
 6. thông tin mà bạn nhập trong khi sử dụng các dịch vụ trên website của chúng tôi;
 7. thông tin được tạo trong khi sử dụng website của chúng tôi, bao gồm thời gian, tần suất và những trường hợp bạn sử dụng nó;
 8. thông tin mà bạn đăng lên website của chúng tôi với mục đích công khai nó trên internet;
 9. thông tin có trong bất kỳ liên lạc nào mà bạn gửi cho chúng tôi bằng email hoặc thông qua website của chúng tôi, bao gồm nội dung liên lạc và siêu dữ liệu của nó;
 10. bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn gửi cho chúng tôi.

Trước khi bạn tiết lộ cho chúng tôi thông tin cá nhân của người khác, bạn phải có được sự đồng ý của người đó đối với cả việc tiết lộ lẫn xử lý thông tin cá nhân đó theo chính sách này hoặc chắc chắn rằng người đó có hành vi vi phạm pháp luật.

C. Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi thông qua website của chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích được xác định trong chính sách này hoặc trên các trang có liên quan của website. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những việc sau đây:

 1. quản trị website và công việc của chúng tôi;
 2. cá nhân hóa website của chúng tôi cho bạn;
 3. cho phép bạn sử dụng các dịch vụ có sẵn trên website của chúng tôi;
 4. cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu;
 5. xử lý các yêu cầu và khiếu nại được thực hiện bởi hoặc về bạn liên quan đến website của chúng tôi;
 6. giữ cho website của chúng tôi bảo mật và ngăn chặn gian lận;
 7. xác minh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện quản lý việc sử dụng website của chúng tôi (bao gồm giám sát các tin nhắn riêng tư được gửi qua dịch vụ nhắn tin riêng tư trên website của chúng tôi); và
 8. các việc sử dụng khác.

Nếu bạn gửi thông tin cá nhân để đăng lên website của chúng tôi, chúng tôi sẽ công khai hoặc sử dụng thông tin đó theo sự cho phép mà bạn cấp cho chúng tôi.

Các cài đặt riêng tư của bạn có thể được sử dụng để giới hạn việc công khai thông tin của bạn trên website của chúng tôi và có thể được điều chỉnh bằng các kiểm soát quyền riêng tư trên website.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào để họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác tiếp thị trực tiếp nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

D. Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ nhân viên, cán bộ, nhà bảo hiểm, cố vấn chuyên nghiệp, đại lý, nhà cung cấp nào khi thấy cần thiết hợp lý cho các mục đích được nêu trong chính sách này.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ đối tác nào của chúng tôi khi thấy cần thiết hợp lý cho các mục đích được nêu trong chính sách này.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

 1. đến mức độ mà chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo pháp luật;
 2. liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào đang hoặc có thể diễn ra trong tương lai;
 3. để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm việc cung cấp thông tin cho người khác với mục đích phòng chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng);
 4. cho bất kỳ ai mà chúng tôi khá tin tưởng có thể nộp đơn lên một tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác để yêu cầu tiết lộ về thông tin cá nhân đó theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, nơi tòa án hoặc cơ quan này hầu như sẽ có khả năng ra lệnh tiết lộ thông tin cá nhân đó.

Trừ khi được quy định trong chính sách này, nếu không chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba.

E. Chuyển giao dữ liệu quốc tế

 1. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ, xử lý và chuyển giao giữa bất kỳ quốc gia nào nơi chúng tôi hoạt động để cho phép chúng tôi sử dụng thông tin chiếu theo chính sách này.
 2. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được chuyển giao đến các quốc gia sau, nơi không có các luật bảo vệ dữ liệu tương đương với các luật hiện hành trong Khu vực Kinh tế châu Âu: Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.
 3. Thông tin cá nhân mà bạn công khai trên website của chúng tôi hoặc gửi để đăng lên website của chúng tôi có thể có sẵn qua internet trên toàn thế giới. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc những người khác sử dụng hoặc lạm dụng thông tin đó.
 4. Bạn hoàn toàn đồng ý với việc chuyển giao thông tin cá nhân được mô tả trong Mục E.

F. Lưu giữ thông tin cá nhân

 1. Mục F này đặt ra các chính sách và thủ tục lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, chúng được thiết kế nhằm giúp đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình về việc lưu giữ và xóa bỏ thông tin cá nhân.
 2. Thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích hoặc các mục đích nào đều sẽ không được giữ lại lâu hơn cần thiết cho mục đích đó hoặc các mục đích đó.
 3. Không ảnh hưởng đến điều F-2, chúng tôi thường sẽ xóa dữ liệu cá nhân khi nhận được yêu cầu của người dùng qua các kênh hỗ trợ, yêu cầu sẽ được xử lý trong vòng 24h.
 4. Bất kể các quy định khác của Mục F này, chúng tôi vẫn sẽ giữ lại các tài liệu (bao gồm cả các tài liệu điện tử) có chứa dữ liệu cá nhân:
  1. đến mức độ mà chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo pháp luật;
  2. nếu chúng tôi tin rằng các tài liệu đó có thể liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào đang hoặc có thể diễn ra; và
  3. để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm việc cung cấp thông tin cho người khác với mục đích phòng chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng).

G. Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

 1. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn thất thoát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.
 2. Chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên các máy chủ (được bảo vệ bằng mật khẩu và tường lửa) bảo mật của chúng tôi.
 3. Tất cả các dữ liệu điện tử được nhập thông qua website của chúng tôi sẽ được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa SSL.
 4. Bạn chấp nhận rằng việc chuyển giao thông tin qua internet vốn không an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi qua internet.
 5. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu tài khoản mà mình sử dụng để truy cập website của chúng tôi.

H. Sửa đổi

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này bất cứ lúc nào bằng việc công bố một phiên bản mới trên website của mình. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo bạn hiểu hết mọi thay đổi đối với chính sách này. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi trong chính sách này bằng email hoặc thông qua hệ thống nhắn tin riêng trên website của chúng tôi.

I. Quyền của bạn

Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn; việc cung cấp thông tin đó sẽ phải tuân theo các điều sau:

 1. Cung cấp bằng chứng thích hợp về danh tính của bạn (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân).

Chúng tôi có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân mà bạn yêu cầu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi vào bất cứ lúc nào không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

Trên thực tế, bạn thường sẽ đồng ý trước một cách rõ ràng với việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị, hoặc chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

J. Website của bên thứ ba

Website của chúng tôi bao gồm các siêu liên kết đến và thông tin chi tiết về các website của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các chính sách và thực hành về quyền riêng tư của các bên thứ ba.

K. Cập nhật thông tin

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn cần được sửa chữa hoặc cập nhật.

L. Cookie

Website của chúng tôi sử dụng cookie. Một cookie là một tệp có chứa mã định danh (một chuỗi các ký tự và số) được một máy chủ web gửi tới một trình duyệt web và được trình duyệt này lưu trữ. Mã định danh sau đó được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ. Cookie có thể là cookie “dài hạn” hoặc cookie “theo phiên”: một cookie dài hạn sẽ được một trình duyệt web lưu trữ và sẽ còn hiệu lực cho đến ngày nó hết hạn, trừ phi bị người dùng xóa trước ngày hết hạn; mặt khác, một cookie theo phiên sẽ hết hạn vào cuối phiên của người dùng, khi trình duyệt web bị đóng. Các cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng đích danh một người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được liên kết đến thông tin được lưu trữ và lấy từ các cookie. Chúng tôi sử dụng cả cookie theo phiên lẫn cookie dài hạn trên website của chúng tôi.

 1. Tên của các cookie mà chúng tôi sử dụng trên website của mình và các mục đích mà chúng được sử dụng được nêu ra dưới đây:
  1. chúng tôi sử dụng Google Analytics và Adwords trên website của mình để nhận ra một máy tính khi một người dùng truy cập website / theo dõi người dùng khi họ điều hướng website / cải thiện tính khả dụng của website / phân tích việc sử dụng website / quản trị website / ngăn ngừa gian lận và cải thiện tính bảo mật của website / cá nhân hóa website cho từng người dùng / nhắm mục tiêu các quảng cáo có thể là sở thích đặc biệt đối với những người dùng cụ thể;
 2. Hầu hết trình duyệt cho phép bạn từ chối chấp nhận cookie—ví dụ:
  1. trong Internet Explorer (phiên bản 10), bạn có thể chặn các cookie bằng cách sử dụng cài đặt ghi đè xử lý cookie có sẵn khi nhấp vào “Tools” (“Công cụ”), “Internet Options” (“Tùy chọn Internet”), “Privacy” (“Quyền riêng tư”) và “Advanced” (“Nâng cao”);
  2. trong Firefox (phiên bản 24), bạn có thể chặn tất cả cookie bằng cách nhấp vào “Tools”, “Options”, “Privacy”, chọn “Use custom settings for history” (“Sử dụng cài đặt tùy chỉnh cho lịch sử”) từ trình đơn thả xuống và bỏ chọn “Accept cookies from sites” (“Chấp nhận cookie từ các website”); và
  3. trong Chrome (phiên bản 29), bạn có thể chặn tất cả các cookie bằng cách truy cập trình đơn “Customize and control” (“Tùy chỉnh và kiểm soát”) rồi nhấp vào “Settings” (“Cài đặt”), “Show advanced settings” (“Hiển thị cài đặt nâng cao”) và “Content settings” (“Cài đặt nội dung”), sau đó chọn “Block sites from setting any data” (“Chặn các website cài đặt bất kỳ dữ liệu nào”) bên dưới tiêu đề “Cookies”.

Việc chặn tất cả các cookie sẽ có tác động tiêu cực đến tính khả dụng của nhiều website. Nếu bạn chặn cookie, bạn sẽ không thể sử dụng mọi tính năng trên website của chúng tôi.

 1. Bạn có thể xóa các cookie đã được lưu trữ trên máy tính của mình—ví dụ:
  1. trong Internet Explorer (phiên bản 10), bạn phải xóa thủ công các tệp cookie (bạn có thể tìm thấy hướng dẫn để làm điều đó tại http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. trong Firefox (phiên bản 24), bạn có thể xóa các cookie bằng cách nhấp vào “Tools”, “Options” và “Privacy”, sau đó chọn “Use custom settings for history”, nhấp vào “Show Cookies” (“Hiển thị cookie”), sau đó nhấp vào “Remove All Cookies” (“Xóa tất cả cookie”); và
  3. trong Chrome (phiên bản 29), bạn có thể xóa tất cả cookie bằng cách truy cập trình đơn “Customize and control” và nhấp vào “Settings”, “Show advanced settings” và “Clear browsing data” (“Xóa dữ liệu duyệt web”), sau đó chọn “Delete cookies and other site and plug-in data” (“Xóa các cookie và dữ liệu trình cắm và website khác”) trước khi nhấp vào “Clear browsing data”.
 2. Việc xóa cookie sẽ có tác động tiêu cực đến tính khả dụng của nhiều website.
- - - HẾT - - -