Báo cáo

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

LỜI NÓI ĐẦU

Thông tin được cung cấp bởi ScamVN và người dùng trên scam.vn chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Tất cả thông tin trên Trang web đều được cung cấp một cách thiện chí với mục đích phòng chống lừa đảo diễn ra trên không gian mạng, tuy nhiên, chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ, độ tin cậy, tính sẵn có hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên Trang web.

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng trang web hoặc dựa vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web. Nếu thông tin không chính xác hoặc trang web của chúng tôi cần cải thiện, hãy cho chúng tôi biết!

CÁC LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Trang web scam.vn có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ các bên thứ ba hoặc liên kết đến các trang web và tính năng trong biểu ngữ hoặc quảng cáo khác. Các liên kết bên ngoài như vậy không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ, tin cậy hoặc sẵn có.

Chúng tôi không bảo đảm, xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi các trang web của bên thứ ba được liên kết thông qua trang web hoặc bất kỳ trang web hoặc tính năng nào được liên kết trong bất kỳ biểu ngữ hoặc quảng cáo nào khác. Chúng tôi sẽ không là một bên hoặc dưới bất kỳ hình thức nào chịu trách nhiệm giám sát bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba.

CÁC LỜI KHUYÊN VÀ HƯỚNG DẪN

Trang web không thể và không chứa lời khuyên về tài chính/y tế/pháp lý/thể dục/sức khỏe/... Thông tin chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin chung và không thay thế cho lời khuyên chuyên môn.

Do đó, trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin đó, chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia thích hợp. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ loại lời khuyên nào về tài chính/y tế/pháp lý/thể dục/sức khỏe/... Việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ thông tin nào có trên trang web này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.

CÁC ĐÁNH GIÁ, BÌNH LUẬN TRÊN WEB

Trang web có thể chứa đánh giá/bình luận của người dùng về sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà họ sử dụng. Những lời đánh giá này phản ánh kinh nghiệm và ý kiến ​​thực tế của những người dùng đó. Tuy nhiên, trải nghiệm là mang tính cá nhân đối với những người dùng cụ thể đó và có thể không nhất thiết phải đại diện cho tất cả người dùng sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó. Chúng tôi không tuyên bố và bạn cũng không nên cho rằng tất cả người dùng sẽ có những trải nghiệm giống nhau. Kết quả cá nhân của bạn có thể khác nhau.

Lời đánh giá trên Trang web được gửi dưới nhiều hình thức khác nhau như văn bản, âm thanh và/hoặc video và được chúng tôi xem xét trước khi đăng. Chúng xuất hiện trên Trang web theo đúng nguyên văn do người dùng cung cấp, ngoại trừ việc sửa lỗi ngữ pháp hoặc đánh máy. Một số đánh giá có thể đã được rút ngắn nhưng vẫn chứa đầy đủ thông tin.

Các quan điểm và ý kiến ​​có trong đánh giá chỉ thuộc về người dùng cá nhân và không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của chúng tôi. Chúng tôi không liên kết với những người dùng cung cấp đánh giá và người dùng không được trả tiền cho những đánh giá của họ.

SỰ VẬN HÀNH LIÊN TỤC CỦA WEBSITE

Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức và thực hiện những công việc cần thiết để giữ cho trang web hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về việc trang web tạm thời không hoạt động do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.