Báo cáo

Chuyển nhầm hơn 15 triệu, hớt hải gọi ngân hàng nhờ giúp đỡ song người nhận nhầm từ chối tiếp chuyện


Bài viết từ nguồn tổng hợp, bấm vào link để xem bài viết
https://vnexpress.net/chat-vat-lay-lai-tien-chuyen-nham-4717415.html
Chia sẻ:

BÌNH LUẬN