Báo cáo

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SCAMVN

Truy cập vào trang muốn thêm vào màn hình chính. Ví dụ: scam.vn, scam.vn/check-website, v.v
Và làm theo các bước trong hình dưới đây:
B1. Bấm 3 chấm B2. Chọn Add to Home screen/Thêm vào màn hình chính B3. Bấm Add/Thêm B3. Tiếp tục bấm Add/Thêm Biểu tượng xuất hiện trên màn hình
Truy cập vào trang muốn thêm vào màn hình chính. Ví dụ: scam.vn, scam.vn/check-website, v.v
Và làm theo các bước trong hình dưới đây:
B1. Bấm 3 gạch B2. Chọn Add page to/Thêm trang vào B3. Chọn Home screen/Màn hình chính B4. Bấm Add/Thêm Biểu tượng xuất hiện trên màn hình
Truy cập vào trang muốn thêm vào màn hình chính. Ví dụ: scam.vn, scam.vn/check-website, v.v
Và làm theo các bước trong hình dưới đây:
B1. Bấm biểu tượng có mũi tên hướng lên trên (Giữa màn hình) B2. Chọn Add to Home screen/Thêm vào màn hình chính B3. Bấm Add/Thêm Biểu tượng xuất hiện trên màn hình
Truy cập vào trang muốn thêm vào màn hình chính. Ví dụ: scam.vn, scam.vn/check-website, v.v
Và làm theo các bước trong hình dưới đây:
B1. Bấm 3 chấm B2. Chọn Công cụ khác B3. Chọn Tạo lối tắt B4. Bấm Tạo Biểu tượng xuất hiện trên màn hình
Truy cập vào trang muốn thêm vào màn hình chính. Ví dụ: scam.vn, scam.vn/check-website, v.v
Và làm theo các bước trong hình dưới đây:
B1. Bấm vào menu (Có biểu tượng Cốc Cốc) B2. Chọn Công cụ khác B3. Chọn Tạo lối tắt B4. Bấm Tạo Biểu tượng xuất hiện trên màn hình
Chia sẻ: